Upozornění - jak se dostat ke kostelu Sv. Bonifáce v obci Lochy

Pokud se chcete podívat na kostel Sv. Bonifáce v obci Lochy, tak se podívejte na mapku, protože kostel je zastavěný ze všech stran a já sám jsem cestu k němu hezky dlouho hledal (až mi pomohl jeden z místních)… Zbývá jen úzká ulička mezi domy, jak je vyznačeno na mapce.