Problémové místo Na Podskalí (Dolní královská procházka)