Uzavírka ulice Pobřežní

Úplná uzavírka ul. Pobřežní v Kutné Hoře v rozsahu objektu 33/11 (Nový mlýn) z důvodu jeho havarijního stavu včetně podloubí potrvá minimálně od 15.6.2022 do 15.6.2023.

Upozornění: k dnešnímu dni (tj. 2. 7. 2022) je ulice Pobřežní stále průjezdná a po uzavírce ani stopy…

Touto uzavírkou je přerušena cyklotrasa 1, EV4 a moje cyklotrasa CKH5. Na obrázku je vyznačena objížďka pro cyklisty – kousek vede po travnaté cestičce okolo Vrchlice.