Výpočet pocitové teploty

Při větru dochází k ochlazování vašeho těla mnohem rychleji, a tak je pocitová teplota nižší než skutečná. Zde si tedy můžete vypočítat výslednou pocitovou teplotu. Je použit Australian Apparent Temperature model (bere v úvahu vlhkost také proto, že byl vytvářen pro celoroční výpočty, na rozdíl od klasického Wind Chill, který funguje jen do 10 stupňů Celsia).