Cyklistovo desatero

1. Nedělejte ostatním to, co nechcete, aby ostatní dělali vám!

2. Naučte se a dodržujte zásady silničního provozu. Na silnici buďte viditelní a opatrní. Při odbočování dávejte znamení rukou. Sledujte povrch terénu. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, dávejte přednost slabším účastníkům provozu.

3. Dbejte na svou bezpečnost v každé situaci, jezděte přiměřenou rychlostí. Buďte maximálně opatrní ve sjezdech, jezděte zásadně s přilbou na hlavě. Nepřeceňujte své schopnosti – zdraví máte pouze jedno.

4. V přírodě jste pouze hostem, chovejte se tedy podle toho. Buďte k přírodě ohleduplní – chraňte květenu a popřejte klidu zvěři. Minimalizujte své zásahy do přírody a zanechejte přírodu v takovém stavu, v jakém jste ji našli. Nenechávejte za sebou žádný odpad.

5. Na vyjížďku se vydávejte pouze s kolem v dobrém technickém stavu. Před jízdou si prohlédněte a vyzkoušejte brzdy. Měli byste sebou mít minimální sadu nářadí pro nouzovou údržbu.

6. Jezděte pouze po cestách, které jsou veřejně přístupné, respektujte zákazy vjezdu. Při dlouhých putováních se držte značených cest. V národních parcích dodržujte pokyny správy parku. Na polích, loukách, pastvinách nebo mokřinách, v mlází a mladém lese, v korytech potoků působí váš bicykl škody. Nevytvářejte zbytečně mnoho stop, snažte se jezdit ve starých stopách a nevyjíždět nové. Brzděte tak, aby kola nezanechávala stopy.

7. Vybírejte si oblečení s ohledem na možné změny počasí, nezapomeňte na peníze, nápoje, vysoce kalorické potraviny a zdravotnické potřeby pro případ úrazu. A samozřejmě mobil s aplikací Záchranka.

8. Nejezděte za soumraku, při plánování cyklistické túry vždy počítejte s časovou rezervou. Mějte ověřenu svoji průměrnou rychlost v terénu a na silnici.

9. Na vyjížďky s technicky náročnými a nebezpečnými partiemi se nevydávejte na kole sám, ale alespoň ve dvojici. Není ostuda, pokud úsek, na který si netroufáte, projdete pěšky.

10. Do veřejných dopravních prostředků nevstupujte s kolem, pokud si neověříte, že je to povolené.

Cyklista jezdí proto, aby dlouho žil, a žije, aby mohl dlouho jezdit.
Smál se na celé kolo